Close modal

LOGG PÅ SOM TEAMLEDERE

LOGG PÅ SOM SELGER

Close modal
Bestill informasjon

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER

Disse vilkårene gjelder mellom Springhill Textile AB, nedenfor kalt GUTZ, og forening/lag/skole/skoleklasse, samlet kalt “Kunden”.

1. GENERELT

Levering og distribusjon av GUTZ- produkter skjer for at kunden i en begrenset periode skal kunne tjene penger til et felles mål, som for eksempel trenings- leir eller klassetur, på den fortjenesten de gjør på videresalg av GUTZ-produkter til sluttkunden.

Salg og distribusjon av GUTZ-produkter skjer ved at kunden bestiller Startpakken. Deretter tar Kunden opp bestillinger av GUTZ-produkter i en begrenset tid. Siden tar GUTZ imot en felles bestilling fra Kunden i henhold til den angitte tidsplanen. GUTZ sender den bestilte mengden til Kunden. En forutsetning for å kjøpe GUTZ- produkter er at Kunden har utpekt en kontaktperson solidarisk med Kunden er ansvarlig for betaling til GUTZ.

2. GUTZ FORPLIKTELSER

GUTZ selger kun til en forening / lag / skole / skoleklasse. GUTZ forplikter seg til å støtte Kunden i salgsperioden og forplikter seg til å bytte ut eventuelle reklamasjoner etter vurdering.

3. KUNDENS FORPLIKTELSER

Kunden påtar seg å selge GUTZ-produkter i egen regi gjennom oppsøkende virk- somhet og vil ikke få utbetalt lønn eller annen godtgjørelse for dette.

Opptjente penger skal ikke tilfalle enkelte medlemmer av salgsteamet, men skal tilfalle alle medlemmer av salgsteamet. Salgsgruppens inntekter skal i sin helhet brukes for å oppfylle gruppens felles mål.

Ved salg av GUTZ-produkter skal slutt- kunden få opplysninger om angrerett, og hvordan den skal utøves i henhold til loven (se også punkt 8 ang. Angrerett og Reklamasjon).

4. FORTJENESTE / GEVINST

Kundens fortjeneste / gevinst er forskjellen mellom kundens innkjøpspris og kundens salgspris. I sesongen 2013/2014 gjelder følgende – hvis detaljprisen er 200 kroner pr. stk., er fortjenesten 60 kroner per pakke som blir solgt.

5. KRAV TIL TEAMLEDER

Teamlederen må være myndig, ikke være belastet med dårlig kreditthistorie og må akseptere at det utføres en kredittsjekk. Vær oppmerksom på at kredittsjekken ikke registreres hos UC (Upplysningscentralen) eller andre selskaper og påvirker ikke teamlederen privat, for eksempel ved søknad om lån osv. Teamlederen og Kunden har delt betalningsansvar overfor GUTZ.

6. LEVERING OG FRAKT

Startpakken leveres fraktfritt innen 5-7 virkedager til angitt leveringsadresse. Endelig levering som overstiger 175 pakker leveres fraktfritt. For endelig levering på under 175 pakker påløper frakt i henhold til gjeldende tabell.

7. BETALINGSVILKÅR

Fakturaen sendes sammen med kundens produkter ved edelig levering (med mindre fakturaadressen er en annen enn leveringsadressen), med en kreditt på 20 dager fra leveringsdatoen. Ved forsinket betaling påløper strafferente, for tiden 14 % per påbegynt måned.

8. ANGRERETT OG REKLAMASJON

I henhold til lov (2005:59) om fjernsalg og dørsalg har sluttkunden rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra levering.

Eventuelle reklamasjoner følger Kjøpsloven og må være GUTZ i hende “innen rimelig tid” etter den siste leveringen.

GUTZ
Springhill Textile AS
Sjølyst plass 2
N0278 OSLO
NORGE